ELAZIĞ ŞEYHHACI KÖYÜ SULAMA SİSTEMİ ŞANTİYESİ

Elazığ Şeyhhacı Köyü 10HP'lik Sulama Sistemi Şantiyesi